Varianter av effektiva höglager

Push back system

Mer kapacitet med bättre utnyttjande volymen

Tack vare kompakt design kan en hög lagringsdensitet uppnås. Höglagret drivs ofta av automatisk lagring och hämtning via kranar som får sina transportorder från ett lagerhanterings/materialflödessystem. Komplexa system som ger en total överblick av lagerläget. Transportband transporterar varor som skall lagras i höglagret och från detta område till zonen där orderplockningen sker, till produktionsområdet eller till leveransavdelningen.

Beroende på era behov kan ett höglager anpassas efter era behov, nedströms och uppströms samt med önskad genomströmning så att ni kan dra nytta av en jämn och optimal prestanda.

Konstruktioner

Nedan följer fyra vanliga konstruktioner för höglager.

Mobila pallställ: För denna typ av lager används stålkonstruktioner som är exakt utformade och dimensionerade för den aktuella situationen. Truckar transporterar lasten och beroende på brandskyddskoncept kan fria utrymmen utnyttjas för rörledningar och sprinklersystem.

Kanallager: I ett kanallagersystem kan flera enheter eller pallar lagras i följd i kanalerna för att bilda ett multidjup. Automatiserade lastbärare förflyttar lagerenheterna till respektive kanal och med hjälp av en kran hanterar men höjden för automatisk lagring och hämtning i höglagret.

Fördelen med denna typ av lager är ett ännu effektivare utnyttjande av utrymmet. Kanalsystemet är ofta det mest optimala systemet för att effektivt lagra stora mängder gods där enheterna är ungefär lika stora.

Lagringssystem på gallerinivå: I ett lagringssystem med gallerinivå finns det landgångar för manuell orderplockning integrerade i höglagrets. Lastpallar är lagrade så att båda sidor är tillgängliga. Stålstrukturen är utrustad med både fallskydd och skyddsräcke för att förhindra olyckor. Truckar transportera enheterna till rätt rackplatser där manuell hantering sedan kan göras.

Inbyggt höglager: Inbyggda lagringssystem är integrerade och individuellt anpassade till befintliga byggnader. Befintligt utrymme erbjuder ofta en perfekt länk till produktionsområde och terminaler. Inbyggt lagringssystem kan automatiseras eller drivas med truckar.

Välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift