Planera för ett effektivt höglager!

En väl genomförd planering är a och o inför byggnationen av ett nytt höglager. Vägledande för planeringen skall vara den önskade hanteringen av det material som skall förvaras samt vilka krav produkterna som lagras ställer.

Planeringen ger er inte bara svar på vilken typ av lagerlösning ni skall välja utan även på hur själva införandet av lösningen kan ske. Är det i en ny byggnad eller ny lokal som ni får tillgång till? Eller skall det ske parallellt med nuvarande materialhantering i nuvarande lokaler? Är det en utökning av nuvarande lösning? Kan det ske utan att störa nuvarande produktion osv.

Racksystem: Skall det finnas stöd för racksystem och skall det i så fall vara inbyggt? Skall systemet vara anpassat för enkel, dubbel eller multi-djup? Vilket system och vilken konstruktion som passar er bäst finns att läsa här.

Lagringsmetoder: Enkel, dubbel eller multi-djup lagring? Stämmer racksystemet och lagringsmetoderna överens?

Lagringsenhet: Skall man använda pallar, staplar eller anpassade lösningar?

Övervakning: Är automatiserad övervakning och lagerplanering att eftersträva?

Miljö och säkerhet: Vad har ni för tak- och väggbeklädnad? Värme och ventilation? Vilket brandlarm och sprinklersystem finns installerat? Finns det brandfarligt gods i lagret? Vilken typ av belysning?

Racktech har bred erfarenhet av lagerinstallationer. Kontakta oss via formuläret nedan för en förutsättningslös diskussion.


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift