Höglager

Det finns många fördelar med att installera ett höglager oavsett om det är manuellt eller helautomatiskt. Snabbare hantering, ökad lagringskapacitet och förbättrad leveranssäkerhet är några av de fördelar man uppnår förutom ett bättre utnyttjande av yta och volym i den byggnad som används.

Ett höglager kan byggas upp på olika sätt med olika typer av inredningar och stödsystem som beroende på hur dom kombineras kan ge en mängd olika lagringsalternativ. Hantering av godset kan ske rationellt oavsett om man väljer en lösning med ett enda djup eller lösningar med gods i s.k. multi-djup.

Ett höglager ställer krav på kunskap vid planering och installation. Dels för själva byggnationen men framförallt för att få ett effektivt lager med en lång livslängd. Se gärna vår sida om lagerplanering för information om vad som bör beaktas redan tidigt i ett projekt.

Det finns få begränsningar i storlek för denna typ av lager. Godshanteringen sker i automatiserade lagerlösningar med automatiska truckar som hanterar både djup och höjd. Det finns även lagerlösningar där godset matas fram med automatik genom lagerplatserna.

Manuella höglager

Höglager är ett samlingsbegrepp för lager om utnyttjar höjden i lokalen oavsett om det är manuellt eller automatiserat. Manuella höglager finns av olika typer och hanteras oftast med en vanlig truck.

Dessa lösningar passar ofta bra för de flesta mindre verksamheter och kan många gånger byggas enkelt samt till låg kostnad. Stabilitet och enkel åtkomst är viktiga faktorer för att få en effektiv hantering av gods och material. Kan kombineras med olika typer av lösningar för administration av pallplatser.

Höglager är intressant även i mindre verksamheter då det tillvaratar ytan och volymen i lagerbyggnaden på ett effektivt sätt och reducerar behovet av ytterligare ytor och kostnader.

Automatiska höglager

Ett automatiskt höglager ger förutom ett effektivt utnyttjande av volymen i byggnaden även en högre kvalitet i hanteringen av godset. Ingen slumpmässighet, inga fel, inga onödiga rörelser – något som höjer materialflödet till en hög nivå av effektivitet.

Ett automatiskt lager tillsammans med ett effektivt styrsystem utnyttjar lagringsplatserna effektivt och minimerar antalet rörelser i lagret. Även tiden för att nå en produkt i lagret minskar avsevärt och därmed sjunker kostnaden för hantering av t.ex. material.

Racktech förstår vikten av en kostnadseffektiv lösning oavsett om det gäller ett manuellt eller automatiserat höglager. Tillsammans med marknadens ledande tillverkare av utrustning för lagerhantering kan vi hjälpa er att skapa den lagerlösning som är optimal för er. Oavsett om det gäller en mindre manuell eller en automatiserad lösning.

Vilket lösning passar er bäst? Läs mer här.

Funktioner och fördelar

  • Utnyttjande av lokalens volym till full höjd
  • Sänkta kostnader genom bättre utnyttjande av lokalen
  • Bättre åtkomst och överblick
  • Idealisk för artiklar med medelhög till hög omsättning
  • Kort byggtid
  • Plockar från alla nivåer i höglagret och därför utmärkt tillgänglighet
  • Skalbart, finns i många olika varianter
  • Reducerade kostnader för felplock/ felleveranser
  • Manuella effektiva lösningar för mindre industrier/verksamheter
  • Automatiska lösningar för större behov

Vi har lång erfarenhet av höglager. Allt från enklare manuella lösningar till skräddarsydda helhetslösningar med automatisk lagerhantering. Låt oss hjälpa er med er lagerfunktion oavsett om ni söker en komplett helhetsleverantör eller en speaking partner för en förstudie eller konsultation. Kontakta oss och låt oss förutsättningslöst diskutera hur vi kan hjälpa er med en effektiv lagerlösning!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift