Även de minsta företagen behöver någon form av lager och lagerkontroll för att hålla en exakt inventarielista för t.ex. redovisningsändamål eller kommande beställningar. Företagare i allmänhet har ett val mellan att använda ett datoriserat, automatiskt, eller manuellt lagersystem. Manuella lager erbjuder ett antal potentiella fördelar och nackdelar.

Enkelhet

För en mycket liten verksamhet som har en begränsad mängd av varor eller som omsätter långsamt, är ett automatiskt system för inventering onödig. Företaget kan lätt hålla koll på hur mycket varor som finns till hands med ett manuellt system, eller helt enkelt genom att ögonmåtta för att se om det är dags att beställa mer. Företaget kommer inte att behöva spendera pengar på inventerings mjukvara eller investera tid i att lära sig använda den.

Känsla av kontroll

Ett manuellt system ger en småföretagare en större känsla av kontroll. Snarare än att förlita sig på en dator för att indikera när det är dags att beställa mer. Företaget hanterar processen på egen hand. Behovet av att visa sina varor på en regelbunden basis, såsom när man räknar lager innan beställning, ökar möjligheten att bedöma tillståndet för sina varor, vilket minskar risken för en kund som tar emot skadat gods eller att kunden behöver vänta på att företaget beställer in nya varor.

Arbetsintensiva procedurer

En nackdel med manuella inventeringssystem är att de kan vara mycket arbetskrävande att använda. De kräver kontinuerlig övervakning för att säkerställa att varje transaktion redovisas och att produkterna hålls på lämpliga beläggningsnivåer. Det är också svårare att dela lagerinformation i hela verksamheten, eftersom bristen på datorisering begränsar tillgången till inventarieförteckningen och gör processen mer besvärligt. Tiden för att övervaka lagernivåerna kan användas på ett mer produktivt sätt för verksamhet.

Mänskliga misstag

Ett manuellt inventeringssystem är starkt beroende av de handlingar som görs hos människor, vilket ökar risken för mänskliga fel. Människor kan glömma att registrera en transaktion eller helt enkelt räkna fel på antalet varor. Detta resulterar i onödiga tilläggsorder som ökar bolagets redovisade kostnader och kan använda värdefullt lagringsutrymme. Felaktiga transaktioner kan också leda till ej tillräckliga beställningar utav en produkt sker, vilket innebär att företag kan få slut på en avgörande punkt vid fel tidpunkt.

Är du i behov av ett manuellt lagersystem eller är det dags att uppgradera till ett automatiskt höglager? Vi på Racktech Industri erbjuder både lösningar och förslag som hjälper ert företag att växa. Vänligen kontakta oss!

Höglager

Kontakta oss för mer information och prisuppgift